شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× پبلیشر Bompiani <casa editrice>
× مواد زیادہ مواد

مل گئے 1 دستاویزات.

Attraversando il Bardo
0 0 0
مونوگراف

Battiato, Franco <1945->

Attraversando il Bardo : sguardi sull'aldilà / Franco Battiato

Bompiani, 2014

خلاصہ: Tutti, più o meno, siamo prigionieri delle nostre abitudini, paure, illusioni. Le sofferenze dovrebbero indurci ad abbandonare l'ego, che chiude la strada del ritorno alla nostra natura divina.