شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× ملک it bs

مل گئے 38570 دستاویزات.

3.: Epoca moderna I. - [Tomo 1]
0 0 0
جدید کتابیں

3.: Epoca moderna I. - [Tomo 1] / Heribert Smolinsky

L' ospedale Mellino Mellini di Chiari nel suo III centenario, 1665-1965
0 0 0
جدید کتابیں

Rivetti, Luigi

L' ospedale Mellino Mellini di Chiari nel suo III centenario, 1665-1965 / Luigi Rivetti, Luigi Moletta

Ed. riv., ampliata ed aggiornata

[Chiari : s.n., 1965?]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: BS

Il Parco delle colline di Brescia. Tra natura e città
0 0 0
جدید کتابیں

Il Parco delle colline di Brescia. Tra natura e città / [cartografia: Rossella Egidi ; fotografie: Archivio ASM, Archivio Parco delle colline di Brescia]

[Brescia] : Comune di Brescia, [2004?]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: bs

Illustrazione bresciana. A. 7 (1908)
0 0 0
سیریل

Illustrazione bresciana. A. 7 (1908)

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: BS

Cenni storici sulle fabbriche d' armi della provincia di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

Odorici, Federico <1807-1884>

Cenni storici sulle fabbriche d' armi della provincia di Brescia / di Federico Odorici

Brescia : [s.n.], 1860

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: BS

San Francesco d' Iseo
0 0 0
جدید کتابیں

Zani, Attilio Alfredo

San Francesco d' Iseo : convento ed ospedale / Attilio A. Zani

[S.l. : s.n.], stampa 1990 (Rovati : Donato)

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: [BS]

L' aspetto geologico della riviera benacense da Salo' a Limone. Parte prima, Materiale per uno studio orogenetico esposto in due letture all' Ateneo di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

Cozzaglio, Arturo <1862-1950>

L' aspetto geologico della riviera benacense da Salo' a Limone. Parte prima, Materiale per uno studio orogenetico esposto in due letture all' Ateneo di Brescia / Arturo Cozzaglio

Brescia : Tipografia F. Apollonio, 1915

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 3
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: [Geologia, Europa, Italia, Lombardia, Brescia] [BS, Garda]

Consorzio vini Franciacorta
0 0 0
جدید کتابیں

Consorzio vini Franciacorta / [con il patrocinio di: Camera di commercio IAA di Brescia; Assessorato al turismo, Provincia di Brescia]

[S.l. : s.n., 199-?] ([S.l.] : Malvezzi)

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: [BS]

Attività archeologica dei musei bresciani
0 0 0
جدید کتابیں

Passamani, Bruno <1930-2010>

Attività archeologica dei musei bresciani / Bruno Passamani

[S.l. : s.n.], stampa 1981 (Brescia : Geroldi)

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 3
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1
Francese 1953 1963
0 0 0
جدید کتابیں

Francese 1953 1963 : Brescia, maggio 1963, Associazione artisti bresciani / [testi di Elvira Cassa Salvi e Francesco Arcangeli]

[Brescia : Associazione artisti bresciani, 1963?] (Brescia : Apollonio)

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: [BS]

Sirmione, Villa romana denominata "Grotte di Catullo"
0 0 0
جدید کتابیں

Sirmione, Villa romana denominata "Grotte di Catullo" / ideazione: Elisabetta Roffia ; plastico realizzato dal m.o. L. Collia

[Brescia : L. Collia, 199-?]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: [BS]

Niardo, Valle Camonica
0 0 0
جدید کتابیں

Barbieri, Battista

Niardo, Valle Camonica / Barbieri Battista, Gisella Rinchetti

[Niardo] : edizione a cura della Civica amministrazione, 1976 (Esine : Valgrigna)

خلاصہ: BS

Vita che nasce dalla morte
0 0 0
جدید کتابیں

Drewermann, Eugen <1940->

Vita che nasce dalla morte : prediche per il tempo di Quaresima e di Pasqua / Eugen Drewermann ; a cura di Bernd Marz

Brescia : Queriniana, copyr. 1998

2Spiritualità ; 68

La ricchezza della vita
0 0 0
جدید کتابیں

Drewermann, Eugen <1940->

La ricchezza della vita / Eugen Drewermann ; a cura di Andreas Heller

Brescia : Queriniana, copyr. 1998

2Spiritualità ; 74

Il pendolo rivelatore
0 0 0
جدید کتابیں

Il pendolo rivelatore : un completo excursus nel mondo della radiestesia / Franco Calvario

Brescia : Vannini, stampa 1994

Marcheno ed una sua pagina eroica riprodotta nella solenne commemorazione del 5 giugno 1921
0 0 0
جدید کتابیں

Marcheno ed una sua pagina eroica riprodotta nella solenne commemorazione del 5 giugno 1921 / il Comitato pel ricordo ai caduti

[Rist. anast.]

[Marcheno : Comune di Marcheno, 1995]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: [BS]

I ragazzi di via Pal
0 0 0
جدید کتابیں

Molnár, Ferenc <1878-1952>

I ragazzi di via Pal / Ferenc Molnar ; [a cura di Lino Monchieri]

3. ed

[Brescia] : La scuola, 1976

2I primi : classici adattati e ridotti per la gioventù / collana diretta da Lino Monchieri

خلاصہ: [SM, HU] [Letteratura per l' infanzia e la fanciullezza (storia, autori, saggi e studi critici)]

Lo spirito soffia nel deserto
0 0 0
جدید کتابیں

Vecoli, Fabrizio

Lo spirito soffia nel deserto : carismi, discernimento e autorità nel monachesimo egiziano antico / Fabrizio Vecoli

1. ed

Brescia : Morcelliana, 2006

2Scienze e storia delle religioni ; n.s., 6

I programmi per la scuola elementare dal 1860 al 1985
0 0 0
جدید کتابیں

I programmi per la scuola elementare dal 1860 al 1985 / [commento di] Franco V. Lombardi

[Brescia] : La scuola, copyr. 1987

2Scuola d' oggi

L' esperienza di mediazione familiare nei casi di separazione e di divorzio dell' ASL di Brescia
0 0 0
تجزیاتی

L' esperienza di mediazione familiare nei casi di separazione e di divorzio dell' ASL di Brescia / Wanda Romagnoli

خلاصہ: BS