شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× نام Guerrini, Paolo <1880-1960>
شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× نام Geroldi, Vincenzo

مل گئے 1584 دستاویزات.

La casa del Carmagnola
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La casa del Carmagnola / notizie raccolte per cura di Paolo Guerrini

Brescia : Geroldi, 1931

خلاصہ: Brescia

Pagine sparse
0 0 0
مونوگراف

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Pagine sparse / Paolo Guerrini

Brescia : Edizioni del Moretto

Sirmione
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Sirmione : appunti critici e documenti per la sua storia / Paolo Guerrini

Brescia : Scuola tipografica opera pavoniana, 1956

خلاصہ: Storia di Sirmione.

Angelo Passerini
0 0 0
جدید کتابیں

Angelo Passerini : senatore del Regno, 1853-1940 / [testi di Paolo Guerrini ... et al.]

Brescia : Scuola tipografica opera pavoniana, 1941

Carteggi bresciani dell' Ottocento
0 0 0
مونوگراف

Carteggi bresciani dell' Ottocento

Subiaco : Tipografia dei monasteri

[Vol. 2]: Brescia e Monte Cassino
0 0 0
جدید کتابیں

[Vol. 2]: Brescia e Monte Cassino : in un carteggio inedito intorno a una reliquia di S. Benedetto / Paolo Guerrini

1942

اس کا حصہ ہے: Carteggi bresciani dell' Ottocento

اس کا حصہ ہے: Carteggi bresciani dell' Ottocento

Un martirologio senese del Trecento nella biblioteca Queriniana di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Un martirologio senese del Trecento nella biblioteca Queriniana di Brescia / Paolo Guerrini

Siena : Stab. arti grafiche Lazzeri, 1940

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
La parrocchia di Cologne
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La parrocchia di Cologne : note di storia e d' arte / Paolo Guerrini

Brescia : Scuola tipografica Istituto figli di Maria, 1931

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
L' Ospedale-ricovero di Gussago "Paolo Richiedei"
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

L' Ospedale-ricovero di Gussago "Paolo Richiedei" : nell' anno cinquantesimo della sua vita 1882-1932 / [Paolo Guerrini ; fotografie di Dante Bravo]

Brescia : Morcelliana, 1932

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
I santi martiri Faustino e Giovita
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

I santi martiri Faustino e Giovita : nella storia, nella leggenda e nell' arte / [Guerrini Paolo]

Brescia : Brixia Sacra, 1923

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Carteggi bresciani dell'Ottocento
0 0 0
مونوگراف

Carteggi bresciani dell'Ottocento / [a cura di] Paolo Guerrini

Brescia : Edizioni del Moretto

خلاصہ: Raccolta di carteggi di personaggi bresciani dell'Ottocento.Il curatore e' nato a Bagnolo Mella nel 1897

La nobile famiglia della venerabile serva di Dio Maria Crocifissa Di Rosa fondatrice dell' Istituto Ancelle della carità di Brescia
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La nobile famiglia della venerabile serva di Dio Maria Crocifissa Di Rosa fondatrice dell' Istituto Ancelle della carità di Brescia / Paolo Guerrini

La Pieve di Leno e le sue memorie storiche
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La Pieve di Leno e le sue memorie storiche / Paolo Guerrini

Storia di Nave
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Storia di Nave / Paolo Guerrini

Memorie storiche della Diocesi di Brescia, XVII
0 0 0
تجزیاتی

Memorie storiche della Diocesi di Brescia, XVII

S. Gottardo vescovo e il suo culto nella diocesi di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

S. Gottardo vescovo e il suo culto nella diocesi di Brescia / Paolo Guerrini

2. ed. riv. e ampliata

Brescia : Scuola tip. opera Pavoniana, 1938

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 4
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
I sinodi diocesani di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

I sinodi diocesani di Brescia : note storiche / mons. Paolo Guerrini

Brescia : Tip. Morcelliana, 1940-XIX

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 4
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
La banca San Paolo di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

La banca San Paolo di Brescia : 1888-1926 / [Paolo Guerrini, Leandro Bordoni, Egidio Dabbeni]

Milano ; Roma : Bestetti & Tuminelli, 1926

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 3
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Storia della Banca S. Paolo di Brescia dal 1888, anno di origine, al 1926

La Bargnana
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La Bargnana / Paolo Guerrini

Cardinale bresciano in Ungheria nel Quattrocento
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Cardinale bresciano in Ungheria nel Quattrocento : Gabriele Rangoni / Paolo Guerrini