شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× نام Guerrini, Paolo <1880-1960>
× پبلیشر Artigianelli, Pavia

مل گئے 8 دستاویزات.

La pieve di Bedizzole
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La pieve di Bedizzole : frammento storico dedicato all'amico e condiscepolo don Antonio Bontacchio novello arciprete ... III gennaio MCMXXVI / Paolo Guerrini

Soc. tipogr. vesc. Artigianelli, [1926]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Il Santuario delle Grazie
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Il Santuario delle Grazie : cenni di storia e d'arte / sac. Paolo Guerrini ...

Scuola tip. Artigianelli, 1911

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
La nobile famiglia bresciana di Pontoglio
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La nobile famiglia bresciana di Pontoglio : brevi note araldiche e genealogiche per le nozze auspicate del Nob. Dott. Silvio di Pontoglio con la contessina Camilla di Thellung / Paolo Guerrini

Scuola tipografica Artigianelli, 1921

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 3
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Il castello e la parocchia di Barco
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Il castello e la parocchia di Barco : brevi cenni storici / Paolo Guerrini

Sc. tipografica Artigianelli, 1914

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Il castello feudale e la parrocchia di Orzivecchi
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Il castello feudale e la parrocchia di Orzivecchi : memorie storiche / Paolo Guerrini

Pavia : Scuola tipografica Artigianelli, 1913

Quinzanello e il Santuario della Spiga
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Quinzanello e il Santuario della Spiga / Paolo Guerrini

Pavia : Artigianelli, 1925

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Storia del Santuario di Spiga che si trova a Quinzanello, frazione di Dello.

San Gervasio Bresciano
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

San Gervasio Bresciano : brevi memorie storiche / Paolo Guerrini

Pavia : Artigianelli, 1926

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Breve storia di San Gervasio Bresciano.

La parrocchia di Offlaga
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La parrocchia di Offlaga : brevi cenni storici / Paolo Guerrini

Pavia : Scuola tip. Artigianelli, 1912

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Breve storia della parrocchia e della chiesa parrocchiale di Offlaga