شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× نام Guerrini, Paolo <1880-1960>
شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× تاریخ 1980

مل گئے 1560 دستاویزات.

Guida illustrata della chiesa di San Giovanni evangelista in Brescia con inserto a colori della cappella del SS. Sacramento
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960> - Salvetti, Luigi - Bonetti, Angelo <1935->

Guida illustrata della chiesa di San Giovanni evangelista in Brescia con inserto a colori della cappella del SS. Sacramento / [testi di P. Guerrini, Luigi Salvetti, A. Bonetti ; fotografie di G. Dester]

Brescia : Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, 1995

خلاصہ: Guida alla Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Brescia.

La casa del Carmagnola
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La casa del Carmagnola / notizie raccolte per cura di Paolo Guerrini

Brescia : Geroldi, 1931

خلاصہ: Brescia

1: Documenti cremonesi nelle fonti bresciane
0 0 0
جدید کتابیں

1: Documenti cremonesi nelle fonti bresciane / pubblicati a cura di Paolo Guerrini

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Scelta di documenti di storia cremonese in fonti bresciane dei sec. XIII-XVI

Pagine sparse
0 0 0
مونوگراف

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Pagine sparse / Paolo Guerrini

Brescia : Edizioni del Moretto

Sirmione
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Sirmione : appunti critici e documenti per la sua storia / Paolo Guerrini

Brescia : Scuola tipografica opera pavoniana, 1956

خلاصہ: Storia di Sirmione.

Angelo Passerini
0 0 0
جدید کتابیں

Angelo Passerini : senatore del Regno, 1853-1940 / [testi di Paolo Guerrini ... et al.]

Brescia : Scuola tipografica opera pavoniana, 1941

Carteggi bresciani dell' Ottocento
0 0 0
مونوگراف

Carteggi bresciani dell' Ottocento

Subiaco : Tipografia dei monasteri

[Vol. 2]: Brescia e Monte Cassino
0 0 0
جدید کتابیں

[Vol. 2]: Brescia e Monte Cassino : in un carteggio inedito intorno a una reliquia di S. Benedetto / Paolo Guerrini

1942

اس کا حصہ ہے: Carteggi bresciani dell' Ottocento

اس کا حصہ ہے: Carteggi bresciani dell' Ottocento

Un martirologio senese del Trecento nella biblioteca Queriniana di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Un martirologio senese del Trecento nella biblioteca Queriniana di Brescia / Paolo Guerrini

Siena : Stab. arti grafiche Lazzeri, 1940

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
La parrocchia di Cologne
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La parrocchia di Cologne : note di storia e d' arte / Paolo Guerrini

Brescia : Scuola tipografica Istituto figli di Maria, 1931

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
L' Ospedale-ricovero di Gussago "Paolo Richiedei"
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

L' Ospedale-ricovero di Gussago "Paolo Richiedei" : nell' anno cinquantesimo della sua vita 1882-1932 / [Paolo Guerrini ; fotografie di Dante Bravo]

Brescia : Morcelliana, 1932

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
I santi martiri Faustino e Giovita
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

I santi martiri Faustino e Giovita : nella storia, nella leggenda e nell' arte / [Guerrini Paolo]

Brescia : Brixia Sacra, 1923

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 2
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
S. Gottardo vescovo e il suo culto nella diocesi di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

S. Gottardo vescovo e il suo culto nella diocesi di Brescia / Paolo Guerrini

2. ed. riv. e ampliata

Brescia : Scuola tip. opera Pavoniana, 1938

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 4
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
I sinodi diocesani di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

I sinodi diocesani di Brescia : note storiche / mons. Paolo Guerrini

Brescia : Tip. Morcelliana, 1940-XIX

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 4
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
La banca San Paolo di Brescia
0 0 0
جدید کتابیں

La banca San Paolo di Brescia : 1888-1926 / [Paolo Guerrini, Leandro Bordoni, Egidio Dabbeni]

Milano ; Roma : Bestetti & Tuminelli, 1926

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 3
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Storia della Banca S. Paolo di Brescia dal 1888, anno di origine, al 1926

La Bargnana
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La Bargnana / Paolo Guerrini

Cardinale bresciano in Ungheria nel Quattrocento
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Cardinale bresciano in Ungheria nel Quattrocento : Gabriele Rangoni / Paolo Guerrini

Un educatore bresciano del Cinquecento
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Un educatore bresciano del Cinquecento : Giovita Ravizza / Paolo Guerrini

[Santi beati e venerabili]
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

[Santi beati e venerabili] / Paolo Guerrini ; [direttore della ristampa Antonio Fappani]

Brescia : Edizioni del Moretto, copyr. 1986

Note storiche e problemi musicali
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Note storiche e problemi musicali / Paolo Guerrini ; [direttore della ristampa Antonio Fappani]

Brescia : Edizioni del Moretto, copyr. 1986