شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× موضوع Biografie
× سطح مونوگراف

مل گئے 926418 دستاویزات.

Bioetica
0 0 0
سیریل

Bioetica : rivista interdisciplinare promossa dalla Consulta di bioetica

Angeli, 1993-1999 poi: Zadig. 2000-2004 poi: Guerini, 2005-2006 poi: Vicolo del Pavone, 2007-2014 poi: Ananke lab, 2015-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 63
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 8
Vita in campagna
0 0 0
سیریل

Vita in campagna : coltiva la tua passione

Verona : L' informatore agrario, 1983-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 73
 • ادھار پر : 3
 • بکنگ: 6
Cucina naturale
0 0 0
سیریل

Cucina naturale

Tecniche nuove, 1989-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 73
 • ادھار پر : 13
 • بکنگ: 6
Sale & pepe
0 0 0
سیریل

Sale & pepe : il mensile per mangiar bene

Segrate : Mondadori, 1987-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 92
 • ادھار پر : 26
 • بکنگ: 6
Ciak
0 0 0
سیریل

Ciak : [mensile di attualità, informazione cinematografica e televisiva]

Mondadori, 1995-2014 poi: Visibilia, 2014-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 79
 • ادھار پر : 8
 • بکنگ: 5
Vanity fair
0 0 0
سیریل

Vanity fair

Milano : Condè Nast, 2003-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 136
 • ادھار پر : 16
 • بکنگ: 5
Inchieste
0 0 0
سیریل

Inchieste

Altroconsumo edizioni, 2018-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 11
 • ادھار پر : 13
 • بکنگ: 4
Quattroruote
0 0 0
سیریل

Quattroruote : rivista mensile

Rozzano : Domus, 1956-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 81
 • ادھار پر : 16
 • بکنگ: 4
Speak up
0 0 0
سیریل

Speak up : l'audiomensile per il tuo inglese

Istituto geografico De Agostini, 1985-1990 poi: De Agostini-Rizzoli Periodici, 1990-2009 poi: My Way Media, 2009

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 79
 • ادھار پر : 49
 • بکنگ: 3
Bell'Europa e dintorni
0 0 0
سیریل

Bell'Europa e dintorni

Milano : G. Mondadori, 2010-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 245
 • ادھار پر : 22
 • بکنگ: 3
Focus storia
0 0 0
سیریل

Focus storia

Milano : Gruner Jahr Mondadori, 2005-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 106
 • ادھار پر : 9
 • بکنگ: 3
Limes
0 0 0
سیریل

Limes : rivista italiana di geopolitica

Roma : Editrice periodici culturali, 1993- poi: Gruppo editoriale L'Espresso

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 166
 • ادھار پر : 11
 • بکنگ: 3
Mytico!
0 0 0
سیریل

Mytico! : ai confini della leggenda

Corriere della sera, 2012

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 32
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 2

خلاصہ: Mytico! racconta miti e leggende dell'antica Grecia. Il fumetto cerca di raffigurare gli eroi antichi come i primi supereroi della storia. Semi-protagonista della serie è Leandros, giovane soldato acheo che porta con sé un mistero destinato ad essere svelato solo a fine serie. Ruolo di Leandros è quello di introdurre ai lettori i diversi miti.

Condè nast traveller
0 0 0
سیریل

Condè nast traveller

Condé Nast, 1998-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 21
 • ادھار پر : 2
 • بکنگ: 2
The Economist
0 0 0
سیریل

The Economist

London : The economist newspaper, 1843-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 121
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 2
Le Scienze
0 0 0
سیریل

Le Scienze : edizione italiana di Scientific American

Il Saggiatore, 1968-1970 - Le Scienze, 1970-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 611
 • ادھار پر : 14
 • بکنگ: 2
Internazionale
0 0 0
سیریل

Internazionale : ogni settimana il meglio dei giornali di tutto il mondo

Roma : Internazionale, 1993-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 325
 • ادھار پر : 50
 • بکنگ: 2
Ospitalità italiana
0 0 0
سیریل

Ospitalità italiana : numero interamente dedicato a Brescia e alla sua provincia

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: bs

Arte veneta
0 0 0
سیریل

Arte veneta : rivista trimestrale [di storia dell' arte]

Venezia : Arte veneta, [1947?]-

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1
Illustrazione bresciana. A. 7 (1908)
0 0 0
سیریل

Illustrazione bresciana. A. 7 (1908)

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 1

خلاصہ: BS