شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× موضوع Cataloghi di esposizioni
× نام Bonito Oliva, Achille <1939->

مل گئے 54 دستاویزات.

Nicola De Maria
0 0 0
جدید کتابیں

Nicola De Maria / a cura di Achille Bonito Oliva, Danilo Eccher

Milano : Electa, copyr. 2004

خلاصہ: Il volume è il catalogo della mostra dedicata a Nicola De Maria (Roma, Museo d'Arte Contemporanea, 31 gennaio - 9 maggio 2004), significativo protagonista con Clemente, Cucchi e Paladino della Transavanguardia. De Maria sceglie la pittura come veicolo per esprimere la propria sensibilità, elabora un linguaggio fortemente poetico, realizza sia immagini figurative sia composizioni astratte. Il suo lavoro, che si concentra sull'astrazione pura, è caratterizzato da un brillante cromatismo con il quale recupera le antiche tecniche utilizzate dagli antichi maestri dell'affresco, rinnovando il rapporto con la tradizione pittorica e con la cultura classica.

Il bianco e altro e comunque arte
0 0 0
جدید کتابیں

Il bianco e altro e comunque arte = White and other, in any case, art / a cura di Achille Bonito Oliva

Regione Piemonte : Allemandi, 2005

خلاصہ: Il bianco nell'arte è un colore. Nella pittura occidentale è utilizzato per la rappresentazione naturale di condizioni atmosferiche legate alla neve, al ghiaccio, alla nebbia, al deserto, in cui gioca fortemente la luce. Le quattro stagioni sono state imprigionate nell'arte contemporanea mediante l'uso del bianco che fissava nella tela lo stato abbacinato del fattore luminoso, indice sempre di assoluto, di sublime e di silenzio. Così, in questo volume che ne è il catalogo, Achille Bonito Oliva introduce l'esposizione allestita presso il Palazzo Cavour di Torino dalla Regione Piemonte, con la collaborazione dell'Associazione Velan Centro d'Arte Contemporanea di Torino, in occasione delle Olimpiadi Invernali del febbraio 2006.

Futurismo manifesto 100x100
0 0 0
جدید کتابیں

Futurismo manifesto 100x100 : 100 anni per 100 manifesti / a cura di Achille Bonito Oliva

[Milano] : Electa, copyr. 2009

خلاصہ: Il primo manifesto di Filippo Tommaso Marinetti fu una violenta esplosione sullo sfondo di un'Italia ancora assopita fra i retaggi di una cultura tardoromantica e ottocentesca. Velocità, dinamismo, azione, modernità, insieme al disprezzo per la tradizione e l'accademismo, sono i valori alla base del grido futurista, che si solleva per il rinnovamento della società italiana, affidandosi, quale arma di battaglia, proprio alle speciali modalità del manifesto, cui vengono oggi dedicati la mostra e il catalogo Futurismo Manifesto 100x100, a cura di Achille Bonito Oliva. Gli autori degli interessanti contributi del catalogo provengono da discipline differenti: con il curatore, Achille Bonito Oliva, compaiono uno storico, Lucio Villari, il musicista e artista Daniele Lombardi, lo storico dell'arte Alessandro Masi, il video artista Vincenzo Capalbo e la storica e curatrice d'arte Francesca Barbi nonché nipote di Martinetti.

Sottsass
0 0 0
جدید کتابیں

Sottsass : Napoli, Museo di Capodimonte / a cura di Achille Bonito Oliva ; [catalogo a cura di Milco Carboni]

[Napoli : Electa Napoli], stampa 2004

Francesco Clemente
0 0 0
جدید کتابیں

Francesco Clemente : frontiera di immagini : Palazzo Sant'Elia, Palermo / [a cura di] Achille Bonito Oliva

Prearo, 2013

Crinali
0 0 0
جدید کتابیں

Crinali / [a cura di] Achille Bonito Oliva

Nuova Prearo, 1988

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Giuseppe Chiari, Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti, Renato Ranaldi
0 0 0
جدید کتابیں

Giuseppe Chiari, Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti, Renato Ranaldi / testi di Achille Bonito Oliva ... [et al.]

Firenze : Tornabuoni Arte, [2001]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Andy Warhol
0 0 0
جدید کتابیں

Bonito Oliva, Achille <1939->

Andy Warhol : l' opera grafica / Achille Bonito Oliva

Milano : Mazzotta, 2001

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Giulio Paolini : Early dynastic
0 0 0
جدید کتابیں

Bonito Oliva, Achille <1939->

Giulio Paolini : Early dynastic / Achille Bonito Oliva

Milano : Skira, 2001

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Luca Pignatelli
0 0 0
جدید کتابیں

Luca Pignatelli / a cura di = edited by Achille Bonito Oliva

Milano : Electa, copyr. 2007

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Schifano
0 0 0
جدید کتابیں

Schifano : 1934-1998 / a cura di Achille Bonito Oliva ; [testi di Achille Bonito Oliva ... et al.]

Milano : Electa, copyr. 2008

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
La natura secondo De Chirico
0 0 0
جدید کتابیں

La natura secondo De Chirico / a cura di Achille Bonito Oliva

Milano : Motta, 2010

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Gino De Dominicis l' immortale
0 0 0
جدید کتابیں

Gino De Dominicis l' immortale / a cura di Achille Bonito Oliva

Milano : Electa ; [Roma] : MAXXI, 2010

1Libri MAXXI

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Italia 2000
0 0 0
جدید کتابیں

Italia 2000 : arte e sistema dell' arte / Achille Bonito Oliva ; interviste di Cecilia Casorati, Laura Cherubini, Mario Codognato, Manuela Gandini, Daniela Lancioni, Angela Vettese

Milano : Prearo, 2000

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Schifano
0 0 0
جدید کتابیں

Schifano : opere 1957-1997 / a cura di Marco Goldin e Achille Bonito Oliva ; [scritti di Marco Goldin ... et al.]

Milano : Electa, copyr. 1998

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Transavanguardia
0 0 0
جدید کتابیں

Transavanguardia : Italia/America, [Modena, Galleria civica, 21 marzo - 2 maggio 1982] : opere di Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Mimmo Paladino, Jean Michel Basquiat, David Deutsch, David Salle, Julian Schnabel, Robert S. Zakanitch / mostra a cura di Achille Bonito Oliva ; organizzazione Galleria civica del Comune di Modena

[Italia : s.n., 1982?] (Modena : Cooptip)

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
George Grosz
0 0 0
جدید کتابیں

George Grosz : gli anni di Berlino / Serge Sabarsky ; con scritti di Achille Bonito Oliva, Lothar Fischer, Marty Grosz... [et al.]

Milano : Mazzotta, copyr. 1985

2Proposte Mazzotta mostre

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Viaggiatori senza bagaglio
0 0 0
جدید کتابیں

Viaggiatori senza bagaglio / [a cura di] Achille Bonito Oliva ; Gabriele Castaldo, Antonio De Filippis, Carmine Rezzuti, Errico Ruotolo, Quintino Scolavino, Gunther Forg, Nan Goldin, Luca-Luigi Castellani, Hidetoshi Nagasawa, Vettor Pisani, Cesare Accetta, Mario Franco, Gabriele Frasca, Residante, ; | Marianna Troise, Maurizio Villa

Milano : Charta, copyr. 1999

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Fathi Hassan
0 0 0
جدید کتابیں

Fathi Hassan / [a cura di] Achille Bonito Oliva

Milano : Charta, copyr. 2000

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Appearance
0 0 0
جدید کتابیں

Appearance : Mariko Mori, Yasumasa Morimura, Andres Serrano, Luigi Ontani, Pierre & Gilles, Tony Oursler / a cura di = edited by Achille Bonito Oliva, Danilo Eccher

Milano : Charta, copyr. 2000

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0