شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× قسم a
× ملک Spain
× تاریخ 2013
شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× مواد زیادہ مواد
× قسم c
× پبلیشر La *Repubblica-L'Espresso <marchio editoriale>

مل گئے 2 دستاویزات.

Roberto Saviano racconta Vieni via con me
0 0 0
مونوگراف

Roberto Saviano racconta Vieni via con me

La Repubblica-L'Espresso

Giacomo Leopardi
0 0 0
مونوگراف

Giacomo Leopardi : il poeta infinito

La Repubblica-L'Espresso, 2014

خلاصہ: Un modo nuovo di scoprire la vita e le opere del poeta di Recanati, grazie all'originale racconto in 4 DVD di esperti e studiosi, e con un'inedita antologia illustrata.