1984
5 0 0
جدید کتابیں

Orwell, George <1903-1950>

1984

خلاصہ: L'azione si svolge in un futuro prossimo del mondo (l'anno 1984) in cui il potere si concentra in tre immensi superstati: Oceania, Eurasia ed Estasia. Al vertice del potere politico in Oceania c'è il Grande Fratello, onnisciente e infallibile, che nessuno ha visto di persona ma di cui ovunque sono visibili grandi manifesti. Il Ministero della Verità, nel quale lavora il personaggio principale, Smith, ha il compito di censurare libri e giornali non in linea con la politica ufficiale, di alterare la storia e di ridurre le possibilità espressive della lingua. Per quanto sia tenuto sotto controllo da telecamere, Smith comincia a condurre un'esistenza "sovversiva". Scritto nel 1949, il libro è considerato una delle più lucide rappresentazioni del totalitarismo.


عنوان اور مساہمات: 1984 / George Orwell ; traduzione di Gabriele Baldini

اشاعت: Milano : A. Mondadori, 1989

مواد تفصیل: XI, 326 p. ; 20 cm

آیی ایس بی این : 8804487682

ای ے این: 9788804325734

تاریخ:1989

زبان: Italian (, ٹیکسٹ کی زبان ,کالم آواز، وغیرہ)

ملک: Italy

نوٹ:
 • Trad. di: Nineteen eighty-four

نام: (Publisher ) (Author )

زیر تحقیق:

کلاسیں: 823.912 Narrativa inglese. 1900-1945 [22] Distopia <genere fiction>

موجود ہیں 81 کاپیاں, ادھارپر 5جن میں سے

لائبریری پوزیشن انونٹری حالت پہلے سے مقرر دوبارہ انٹر ہوں
DELLO
 • Nota relativa all'esemplare: 8. ristampa, 1995
DEP 823.912 ORW MIL
AD-2184 کاپی سٹوریج مقامی مشاورت
ORZIVECCHI L 823.912 ORW MIL BQ-2278 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ORZIVECCHI
 • Nota relativa all'esemplare: 4. rist., 1992
L 823.912 ORW MIL
BQ-5644 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ORZIVECCHI
 • Nota relativa all'esemplare: 3. rist., 1992
L 823.912 ORW MIL
BQ-6009 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PRALBOINO L 823.912 ORW MIL BU-2289 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
VILLACHIARA L 823.912 ORW MIL BZ-1307 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CELLATICA
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
N 823.912 ORW
CG-8770 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CHIARI DEPOSITO 823.912 ORW CH-4971 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CHIARI
 • Nota relativa all'esemplare: 19. ed., 2001
823.912 ORW
CH-35471 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CHIARI
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
DEPOSITO 823.912 ORW
CH-35472 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ROCCAFRANCA
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
DEP A NAR ORW GEO
CN-6339 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ROVATO
 • Nota relativa all'esemplare: 16. rist., 2000
DEP O/5/2 ORW
CQ-25849 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
TRAVAGLIATO
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
DEPOSITO 823.912 ORW
CT-29505 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
TRAVAGLIATO
 • Nota relativa all'esemplare: 16. rist., 2000
DEPOSITO 823.912 ORW
CT-49723 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
LOGRATO
 • Nota relativa all'esemplare: 16. rist., 2000
DEPOSITO NARRATIVA ORWELL
CX-4405 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CALCINATO N 823.912 ORW MIL EE-13886 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
GHEDI
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
N NARRATIVA ORWEL MILLE
EK-26834 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
MONTIRONE
 • Nota relativa all'esemplare: 38. rist., 2009
N 823.912 ORW MIL
EP-24954 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
NUVOLERA
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
N 823.912 ORW MIL
ES-10366 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
SIRMIONE
 • Nota relativa all'esemplare: Rist. 1997
N 823.912 ORW MIL
EY-10373 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
GRUMELLO CREMONESE
 • Nota relativa all'esemplare: 12. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
LQ-6209 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ERBUSCO
 • Nota relativa all'esemplare: 15. rist., 2000
L NAR ORW GEO
OE-9537 ادھار پر 02/07/2024
MONTICELLI BRUSATI N 823.912 ORW MIL OI-2206 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PARATICO
 • Nota relativa all'esemplare: 28, rist., 2004
N 823.912 ORW MIL
OM-14288 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ZONE L NAR ORW GEO OS-3758 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRESCIA - GOLGI (SCOLASTICA)
 • Nota relativa all'esemplare: 4. rist., 1993
B 823.912 ORW MIL
PH-1575 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
LIMONE SUL GARDA
 • Nota relativa all'esemplare: 4. rist., 1993
N 823.912 ORW
QC-1786 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PUEGNAGO DEL GARDA N 823.912 ORW MIL RE-3997 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PAITONE
 • Nota relativa all'esemplare: 18. rist., 2001
N 823.912 ORW MIL
SM-3841 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PRESEGLIE
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
N 823.912 ORW MIL
SP-5918 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
SERLE
 • Nota relativa all'esemplare: 11. rist., 1998
NARRATIVA ORWELL George
ST-2539 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
VILLANUOVA SUL CLISI
 • Nota relativa all'esemplare: 37. rist., 2008
NARRATIVA ORWELL George
SX-21566 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CAINO
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
CLASSICI STRANIERI NAR ORW GEO
TD-8017 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
POLAVENO L NAR ORW GEO TP-4026 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
SAREZZO L CLASSICI ORW GEO TQ-25399 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
VILLA CARCINA
 • Nota relativa all'esemplare: 16. rist., 2000
L NAR ORW GEO
TS-26198 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ANGOLO TERME
 • Nota relativa all'esemplare: 9. rist., 1996
N 823.912 ORW MIL
VA-1856 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BORNO
 • Nota relativa all'esemplare: 2. rist., 1991
N 823.912 ORW MIL
VF-2759 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRAONE
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
N 823.912 ORW MIL
VG-457 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CETO
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
L 823.9 ORW 198
VL-4993 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
DARFO BOARIO TERME
 • Nota relativa all'esemplare: 7. rist., 1994
L 823.912 ORW
VQ-10317 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
EDOLO
 • Nota relativa all'esemplare: 15. rist., 2000
N 823.912 ORW MIL
VR-1937 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
MALEGNO
 • Nota relativa all'esemplare: 9. rist., 1996
L 823.912 ORW GEO
VX-4036 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
MALONNO
 • Nota relativa all'esemplare: 1. rist., 1990
N 823.912 ORW MIL
VY-3758 ادھار پر 08/07/2024
NIARDO
 • Nota relativa all'esemplare: 6. rist., 1994
N 823.912 ORW MIL
WA-1426 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
TEMU'
 • Nota relativa all'esemplare: 4. ed., 1993
N 823.912 ORW MIL
WN-962 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
VEZZA D'OGLIO
 • Nota relativa all'esemplare: 12. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
WO-14480 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PISOGNE
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
N 823.912 ORW MIL
WQ-16771 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CASALMAGGIORE
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
N . ORW MIL
XB-48275 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
OSTIANO
 • Nota relativa all'esemplare: 12. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
XM-8876 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BAGNOLO CREMASCO
 • Nota relativa all'esemplare: 10. rist., 1997
C 823.912 ORW MIL
YB-9734 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BAGNOLO CREMASCO
 • Nota relativa all'esemplare: 11. rist., 1998
C 823.912 ORW MIL
YB-11081 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CASTELLEONE FF 823.912 ORW MIL YG-36326 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
DOVERA
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
C 823.912 ORW MIl
YI-7264 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
FIESCO C 823.912 ORW MIL YJ-3103 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
RIPALTA CREMASCA
 • Nota relativa all'esemplare: 4. rist., 1992
C 823.912 ORW MIL
YQ-3458 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
RIVOLTA D'ADDA
 • Nota relativa all'esemplare: 11. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
YR-23840 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
SERGNANO C 823.912 ORW MIL YU-536 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ONO SAN PIETRO N 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 8. rist., 1995)
WB-2235 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
IRMA L NAR ORW GEO TI-3070 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BORGO SAN GIACOMO L 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 6. ristampa, 1994)
AB-11693 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
COLLEBEATO L NAR ORW GEO
(Ristampa: 7. rist. 1994)
TE-25196 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PONTE DI LEGNO N 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 11. rist., 1998)
WI-4867 ادھار پر 08/07/2024
CREMONA - MANIN (SCOLASTICA) L INGL 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 10. rist., 1997)
ZE-7229 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CAZZAGO SM DEP 823.912 ORW CF-61955 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CASALETTO CEREDANO N 823.914 ORW MIL ZH-2577 شیلف پر دستیاب نہیں
COLLEBEATO L NAR ORW GEO TE-27525 ادھار پر 26/06/2024
ORZINUOVI - COSSALI (SCOLASTICA) L ORWELL AN-399 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CAPRIOLO L NAR ORWELL GEORGE OB-47696 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CHIARI DEPOSITO.2 823.912 ORW
(Ristampa: 8. rist., 1995)
CH-75635 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PONTOGLIO N 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 9. ristampa, 1996)
OO-24377 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRESCIA - GOLGI (SCOLASTICA) B 823.912 ORW MIL PH-9855 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRESCIA - PREALPINO Zaino ORWELL MIL BC2-18830 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRESCIA - ARNALDO (SCOLASTICA) L 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 13. rist., 1999)
PE-12482 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PRALBOINO L 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 8. ristampa, 1995)
BU-13235 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BASSANO BRESCIANO L 823.912 ORW MIL BD-8541 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CAPERGNANICA L 823.912 ORW 1984 LE-14553 ادھار پر 16/06/2024
BRESCIA - GHETTI ZAINO ORWELL MIL HL-48024 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
SALO' N 823.912 ORW MIL QE-50885 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PONTOGLIO Narrativa 823.912 ORW 198 OO-28194 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
تمام ملاحظہ کریں

شامل کے گئے تازہ ترین جائزے

کوئی جائزہ نہیں

ٹویٹ ایمبیڈ

کوڈ کاپی اور پیسٹ کریں HTMLذیل میں اپنی ویب سائٹ پر .