1984
5 0 0
جدید کتابیں

Orwell, George <1903-1950>

1984

خلاصہ: L'azione si svolge in un futuro prossimo del mondo (l'anno 1984) in cui il potere si concentra in tre immensi superstati: Oceania, Eurasia ed Estasia. Al vertice del potere politico in Oceania c'è il Grande Fratello, onnisciente e infallibile, che nessuno ha visto di persona ma di cui ovunque sono visibili grandi manifesti. Il Ministero della Verità, nel quale lavora il personaggio principale, Smith, ha il compito di censurare libri e giornali non in linea con la politica ufficiale, di alterare la storia e di ridurre le possibilità espressive della lingua. Per quanto sia tenuto sotto controllo da telecamere, Smith comincia a condurre un'esistenza "sovversiva". Scritto nel 1949, il libro è considerato una delle più lucide rappresentazioni del totalitarismo.


عنوان اور مساہمات: 1984 / George Orwell ; traduzione di Gabriele Baldini

اشاعت: Milano : A. Mondadori, 1989

مواد تفصیل: XI, 326 p. ; 20 cm

آیی ایس بی این : 8804487682

ای ے این: 9788804325734

تاریخ:1989

زبان: Italian (, ٹیکسٹ کی زبان ,کالم آواز، وغیرہ)

ملک: Italy

دیگر عنوانات:
 • 1984
 • Millenovecentoottantaquattro
 • Orwell 1984
 • Nineteen eighty-four <film>
 • Millenovecentoottantaquattro
 • Baccalario, Pierdomenico <1974->. 1984
 • Orwell, George <1903-1950>. Il *peggiore dei mondi possibili
نوٹ:
 • Trad. di: Nineteen eighty-four

نام: (Publisher ) (Author )

زیر تحقیق:

کلاسیں: 823.912 Narrativa inglese. 1900-1945 [22] Distopia <genere fiction>

موجود ہیں 89 کاپیاں, ادھارپر 12جن میں سے

لائبریری پوزیشن انونٹری حالت پہلے سے مقرر دوبارہ انٹر ہوں
DELLO
 • Nota relativa all'esemplare: 8. ristampa, 1995
L 823.912 ORW MIL
AD-2184 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
MANERBIO
 • Nota relativa all'esemplare: 14. rist., 1999
L 823.912 ORW MIL
BM-20720 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ORZINUOVI
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
L 823.912 ORW 198
BP-15593 ادھار پر 19/04/2021
ORZIVECCHI L 823.912 ORW MIL BQ-2278 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ORZIVECCHI
 • Nota relativa all'esemplare: 4. rist., 1992
L 823.912 ORW MIL
BQ-5644 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ORZIVECCHI
 • Nota relativa all'esemplare: 3. rist., 1992
L 823.912 ORW MIL
BQ-6009 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PRALBOINO L 823.912 ORW MIL BU-2289 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
VILLACHIARA L 823.912 ORW MIL BZ-1307 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CASTREZZATO
 • Nota relativa all'esemplare: 3. rist., 1992
DEP 823.912 ORW
CE-5454 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CELLATICA
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
N 823.912 ORW
CG-8770 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CHIARI DEPOSITO 823.912 ORW CH-4971 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CHIARI
 • Nota relativa all'esemplare: 19. ed., 2001
823.912 ORW
CH-35471 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CHIARI
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
DEPOSITO 823.912 ORW
CH-35472 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ROCCAFRANCA
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
DEP A NAR ORW GEO
CN-6339 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ROVATO
 • Nota relativa all'esemplare: 16. rist., 2000
DEP O/5/2 ORW
CQ-25849 ادھار پر 29/04/2021
TRAVAGLIATO
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
823.912 ORW
CT-29505 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
TRAVAGLIATO
 • Nota relativa all'esemplare: 16. rist., 2000
823.912 ORW
CT-49723 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
LOGRATO
 • Nota relativa all'esemplare: 16. rist., 2000
NARRATIVA ORWELL
CX-4405 ادھار پر 22/04/2021
CALCINATO N 823.912 ORW MIL EE-13886 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
GHEDI
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
N NARRATIVA ORWEL MILLE
EK-26834 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
MONTIRONE
 • Nota relativa all'esemplare: 35. rist., 2007
N 823.912 ORW MIL
EP-22963 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
MONTIRONE
 • Nota relativa all'esemplare: 38. rist., 2009
N 823.912 ORW MIL
EP-24954 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
NUVOLERA
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
N 823.912 ORW MIL
ES-10366 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
SAN ZENO NAVIGLIO N 823.912 ORW MIL EX-2650 ادھار پر 12/05/2021
SIRMIONE
 • Nota relativa all'esemplare: Rist. 1997
N 823.912 ORW MIL
EY-10373 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
GRUMELLO CREMONESE
 • Nota relativa all'esemplare: 12. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
LQ-6209 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
CORTE FRANCA
 • Nota relativa all'esemplare: 1. rist., 1990
L NAR ORW GEO
OD-654 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CORTE FRANCA
 • Nota relativa all'esemplare: 12. rist., 1998
L NAR ORW GEO
OD-6498 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
MONTICELLI BRUSATI N 823.912 ORW MIL OI-2206 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PARATICO
 • Nota relativa all'esemplare: 28, rist., 2004
N 823.912 ORW MIL
OM-14288 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ZONE L NAR ORW GEO OS-3758 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRESCIA - ABBA-BALLINI (SCOLASTICA)
 • Nota relativa all'esemplare: 16. rist., 2000
N 823.912 ORW MIL
PC-6793 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRESCIA - GOLGI (SCOLASTICA)
 • Nota relativa all'esemplare: 4. rist., 1993
B 823.912 ORW MIL
PH-1575 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
LIMONE SUL GARDA
 • Nota relativa all'esemplare: 4. rist., 1993
N 823.912 ORW
QC-1786 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PUEGNAGO DEL GARDA N 823.912 ORW MIL RE-3997 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
SOIANO DEL LAGO
 • Nota relativa all'esemplare: 11. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
RG-4447 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PAITONE
 • Nota relativa all'esemplare: 18. rist., 2001
N 823.912 ORW MIL
SM-3841 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PRESEGLIE
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
N 823.912 ORW MIL
SP-5918 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
VALLIO TERME
 • Nota relativa all'esemplare: 10. rist., 1997
N 823.912 ORW MIL
SV-966 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
VILLANUOVA SUL CLISI
 • Nota relativa all'esemplare: 37. rist., 2008
NARRATIVA ORWELL George
SX-21566 ادھار پر 29/03/2021
MUSCOLINE
 • Nota relativa all'esemplare: 11. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
SZ-2710 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BOVEZZO
 • Nota relativa all'esemplare: Stampa 1998
DEP FN ORW GEO
TB-11558 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CAINO
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
CLASSICI STRANIERI NAR ORW GEO
TD-8017 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
POLAVENO L NAR ORW GEO TP-4026 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
SAREZZO L CLASSICI ORW GEO TQ-25399 ادھار پر 05/04/2021
VILLA CARCINA
 • Nota relativa all'esemplare: 16. rist., 2000
L NAR ORW GEO
TS-26198 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ANGOLO TERME
 • Nota relativa all'esemplare: 9. rist., 1996
N 823.912 ORW MIL
VA-1856 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BIENNO N 823.912 ORW MIL VE-1144 ادھار پر 07/05/2021
BORNO
 • Nota relativa all'esemplare: 2. rist., 1991
N 823.912 ORW MIL
VF-2759 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRAONE
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
N 823.912 ORW MIL
VG-457 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CETO
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
L 823.9 ORW 198
VL-4993 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
DARFO BOARIO TERME
 • Nota relativa all'esemplare: 7. rist., 1994
L 823.912 ORW
VQ-10317 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
EDOLO
 • Nota relativa all'esemplare: 15. rist., 2000
N 823.912 ORW MIL
VR-1937 ادھار پر 30/04/2021
MALEGNO
 • Nota relativa all'esemplare: 9. rist., 1996
L 823.912 ORW MIL
VX-4036 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
MALONNO
 • Nota relativa all'esemplare: 1. rist., 1990
N 823.912 ORW MIL
VY-3758 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
NIARDO
 • Nota relativa all'esemplare: 6. rist., 1994
N 823.912 ORW MIL
WA-1426 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
TEMU'
 • Nota relativa all'esemplare: 4. ed., 1993
N 823.912 ORW MIL
WN-962 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
VEZZA D'OGLIO
 • Nota relativa all'esemplare: 12. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
WO-14480 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PISOGNE
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
N 823.912 ORW MIL
WQ-16771 ادھار پر 26/02/2021
CASALMAGGIORE
 • Nota relativa all'esemplare: 20. rist., 2002
N . ORW MIL
XB-48275 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
OSTIANO
 • Nota relativa all'esemplare: 12. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
XM-8876 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
BAGNOLO CREMASCO
 • Nota relativa all'esemplare: 10. rist., 1997
C 823.912 ORW MIL
YB-9734 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
BAGNOLO CREMASCO
 • Nota relativa all'esemplare: 11. rist., 1998
C 823.912 ORW MIL
YB-11081 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
CASTELLEONE FF 823.912 ORW MIL YG-36326 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
DOVERA
 • Nota relativa all'esemplare: 19. rist., 2001
C 823.912 ORW MIl
YI-7264 ادھار پر 19/04/2021
FIESCO C 823.912 ORW MIL YJ-3103 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
RIPALTA CREMASCA
 • Nota relativa all'esemplare: 4. rist., 1992
C 823.912 ORW MIL
YQ-3458 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
RIVOLTA D' ADDA
 • Nota relativa all'esemplare: 11. rist., 1998
N 823.912 ORW MIL
YR-23840 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
SERGNANO C 823.912 ORW MIL YU-536 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
ONO SAN PIETRO N 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 8. rist., 1995)
WB-2235 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BOVEZZO DEP FN ORW GEO TB-37325 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
IRMA L NAR ORW GEO TI-3070 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BORGO SAN GIACOMO L 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 6. ristampa, 1994)
AB-11693 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
COLLEBEATO L NAR ORW GEO
(Ristampa: 7. rist. 1994)
TE-25196 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PONTE DI LEGNO N 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 11. rist., 1998)
WI-4867 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRESCIA - QUERINIANA 421.F.5
(Ristampa: 11. rist., 1998)
BQ0-652302 ادھار پر 29/01/2021
CREMONA - MANIN (SCOLASTICA) L INGL 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 10. rist., 1997)
ZE-7229 شیلف پر مقامی ادھار/ قرض
CAZZAGO SM DEP 823.912 ORW CF-61955 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CASALETTO CEREDANO N 823.914 ORW MIL ZH-2577 شیلف پر دستیاب نہیں
COLLEBEATO L NAR ORW GEO TE-27525 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
ORZINUOVI - COSSALI (SCOLASTICA) L ORWELL AN-399 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
CHIARI 823.912 ORW
(Ristampa: 8. rist., 1995)
CH-75635 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
VALLIO TERME N 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 9. ristampa, 1996)
SV-5700 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
MONTE ISOLA L NAR ORW GEO OH-3106 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
PONTOGLIO N 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 9. ristampa, 1996)
OO-24377 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRESCIA - GOLGI (SCOLASTICA) 823.912 198 PH-9855 شیلف پر ادھار دیا جا سکتا
BRESCIA - PREALPINO Zaino ORWELL MIL BC2-18830 ادھار پر 09/04/2021
BRESCIA - ARNALDO (SCOLASTICA) L 823.912 ORW MIL
(Ristampa: 13. rist., 1999)
PE-12482 فہرست میں دستیاب نہیں
تمام ملاحظہ کریں

شامل کے گئے تازہ ترین جائزے

کوئی جائزہ نہیں

ٹویٹ ایمبیڈ

کوڈ کاپی اور پیسٹ کریں HTMLذیل میں اپنی ویب سائٹ پر .