شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× پڑھنے کا ھدف d100_sa_17_d
× پبلیشر Artebambini <casa editrice>
× تاریخ 2006
شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× موضوع Arti figurative

مل گئے 2 دستاویزات.

دیگر تحقیق سے نتائج: Rete Bibliotecaria Bergamasca

RivistaDada
0 0 0
سیریل

RivistaDada : [rivista trimestrale d'arte]

Artebambini, 2006-

  • بکنگ نہیں کر سکتے
  • فائلیں: 57
  • ادھار پر : 1
  • بکنگ: 0
Diario del tempo naturale
0 0 0
جدید کتابیں

Sgarbi, Chiara <scrittrice e illustratrice per bambini> - Tagliatti, Ketty

Diario del tempo naturale / Chiara Sgarbi & Ketty Tagliatti

Bazzano : Artebambini, 2006

خلاصہ: Il volume consente una pausa dentro al paesaggio che ci sovrasta, che vive nella nostra vita. Sarà un percorso nuovo nella natura da effettuare attraverso gli occhi e la sensibilità degli artisti, un percorso estetico, rivolto ad adulti e bambini, che ci aiuterà a ritrovare il legame originario tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori di noi. Ad ogni stagione è associato un senso e un colore queste saranno le linee guida che vi accompagneranno nel vostro percorso individuale. Oltre ad accendere i sensi sulla natura suggerisce attività e laboratori sul colore, sulla forma, sui suoni e segni. Crea legami tra arte e natura per diventare un divertente strumento didattico per i Centri di educazione ambientale o per le scuole. Età di lettura: da 8 anni.