شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کم از کم ایک
× :
× :
شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× موضوع Crescere
× تاریخ 2011
× موضوع Amore <sentimenti>
شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× زبانیں English

مل گئے 1 دستاویزات.

دیگر تحقیق سے نتائج: Rete Bibliotecaria Bergamasca

Mossy Trotter
5 2 0
جدید کتابیں

Taylor, Elizabeth <1912-1975>

Mossy Trotter / Elizabeth Taylor ; illustrazioni di Eleonora Marton

[Roma] : Biancoenero, 2011

خلاصہ: Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e una festa di compleanno. Eppure farà di tutto per non meritarsele. Sorprese, delusioni e felicità quotidiane di un bambino pieno di iniziativa, alle prese con la sua divertente famiglia, gli amici di sempre e il primo amore. Nell'unico romanzo per ragazzi di Elizabeth Taylor, tutti gli ingredienti di cui è fatta la vita di ogni bambino.