بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× بلد USA

وُجِدَت 15 وثائق.

When we all fall asleep, where do we go?
0 0 0

Eilish, Billie <2001->

When we all fall asleep, where do we go? / Billie Eilish

Darkroom : Interscope Records, 2019

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • قابلة للإعارة انطلاقا من يوم: 29/09/2020
Adopting a dinosaur
0 0 0
كتب عصرية

Andrés, José Carlos <1969-> - Sanfelippo, Ana <1982->

Adopting a dinosaur / José Carlos Andrés, Ana Sanfelippo

NubeOcho, 2019

نبذة مختصرة: Ale vuole un cane, un gatto, un elefante, una giraffa... Come sarebbe, invece, avere un dinosauro?

Un cuore oscuro
0 0 0
كتب عصرية

Minarelli, Maria Luisa <giornalista e scrittrice>

Un cuore oscuro / Maria Luisa Minarelli

Amazon, 2017

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Milano, 1980: Pina Accorsi, una sarta di mezza età, viene trovata cadavere nel suo appartamento in una casa di ringhiera sul Naviglio Pavese. Ha la gola tagliata ed è stata derubata. Milano, 1938: la giovane Olimpia Cavenaghi sogna di lasciare la sua misera casa di ringhiera in viale Col di Lana per fuggire a Roma ed entrare nel favoloso mondo del cinema. Che cosa unisce due donne tanto diverse, a oltre quarant’anni di distanza? È quello che deve scoprire il commissario Marco Pisani, chiamato a indagare sulla morte di Pina Accorsi…

Word of mouse
0 0 0
كتب عصرية

Patterson, James <1947-> - Grabenstein, Chris <1955->

Word of mouse / James Patterson and Chris Grabenstein ; illustrated by Joe Sutphin

Jimmy Patterson Books, 2016

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Live at Woodstock
0 0 0

Red Hot Chili Peppers

Live at Woodstock : live at Woodstock festival, Rome/New York, July 25, 1999 / Red Hot Chili Peppers

WT, 2008

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
A certain justice
0 0 0
كتب عصرية

James, P. D. <1920-2014>

A certain justice : an Adam Dalgleish [i.e. Dalgliesh] Mystery / P. D. James

Ballantine Books, 2007

Who likes rain?
0 0 0
كتب عصرية

Yee, Wong Herbert <illustratore>

Who likes rain? / Wong Herbert Yee

Holt, 2007

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Sunshine of your love
0 0 0

Cream

Sunshine of your love / Cream

Masterplan, 2006

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Synchronicity concert
0 0 0

The Police <gruppo musicale>

Synchronicity concert / The Police

Special collectors ed.

Universal, 2005

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Live in Cuba
0 0 0

Audioslave <gruppo musicale>

Live in Cuba / Audioslave

[Deluxe ed.]

Epic : Interscope

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
The game of sunken places
0 0 0
كتب عصرية

Anderson, M. T. <1968->

The game of sunken places / M.T. Anderson

Scholastic Press, 2004

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Behind the bridge to elephunk
0 0 0

The Black Eyed Peas

Behind the bridge to elephunk / The Black Eyed Peas

A&M Records, 2004

The 7 habits of highly effective people
0 0 0
كتب عصرية

Covey, Stephen R. <1932-2012>

The 7 habits of highly effective people : restoring the character ethic / Stephen R. Covey

Free Press, 2004

نبذة مختصرة: L'opera di Stephen Covey non è un manuale ma un percorso, un approccio integrato il cui proposito essenziale è imparare a gestire la propria vita in modo veramente efficace: ovvero come ottenere risultati, in linea con i propri obiettivi. Il volume costituisce un metodo che, se correttamente applicato, permette di aumentare la capacità di raggiungere obiettivi personali e professionali, ma anche di sviluppare migliori relazioni private e di lavoro.

Chaos dvd
0 0 0

Sepultura <gruppo musicale>

Chaos dvd / Sepultura

Roadrunner Records, 2002

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Sepultura: Chaos is a compilation DVD of three videos from the Brazilian metal band Sepultura.

Exile and the Kingdom
0 0 0
كتب عصرية

Camus, Albert <1913-1960>

Exile and the Kingdom / Albert Camus ; translated from the French by Justin O'Brien

Vintage International, 1991