بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× بلد Belgium
بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× أسماء DreamWorks <produttore>

وُجِدَت 2 وثائق.

Bee movie
0 0 0

DreamWorks <produttore>

Bee movie / DreamWorks

Universal : DreamWorks Home Entertainment, 2018

  • لا يمكن حجزه
  • مجموع النسخ: 1
  • قابلة للإعارة انطلاقا من يوم: 21/12/2019

نبذة مختصرة: La giovane e ambiziosa ape operaia Barry B. Benson decide di lasciare il suo alveare e volare per il mondo con le api impollinatrici, i Fuchi Fichi, alla ricerca di nettare e nuove avventure. Quando però infrange una delle supreme leggi apesche e parla con gli umani, Barry dà inizio ad un'incredibile serie di eventi.

Madagascar
0 0 0

DreamWorks <produttore>

Madagascar

DreamWorks Home Entertainment, 2018

نبذة مختصرة: Alex il leone, Melman la giraffa, Marty la zebra e Gloria l'ippopotamo decidono un giorno di scappare dallo zoo di New York per andare ad esplorare il mondo che non hanno mai visto. Durante la loro scorribanda vengono catturati da un gruppo di animalisti e imbarcati su una nave per l'Africa. Abituati a vivere in cattività però per i quattro sarà dura ambientarsi nel selvaggio habitat del Madagascar.