BIBLIOTECA DI GARGNANO

BIBLIOTECA DI GARGNANO

اتصالات

BIBLIOTECA DI GARGNANO
VIA ROMA , GARGNANO
0365.72625

توقيت مغلقة

المكتبة مفتوحة اليوم منَ الْ 09:30 إلى ال 12:00 وَ منَ الْ 15:30 إلى ال 18:30

عرض الجدول الزمني كاملا

L'accesso alla Biblioteca è libero e gratuito per tutti, senza distinzione di età, etnia, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione sociale o provenienza sociale, così come il prestito dei documenti e la consultazione.

La Biblioteca Comunale di Gargnano fa parte del Sistema Bibliotecario Nord Est Bresciano.

عرض كل

Prossimamente in Biblioteca...

ليس هناك أيُّ حدث في المُقرّر

Libri su Gargnano