مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Threads
Topic
Il giardino dalle mille voci - Ewald Arenz

ال Giovanna Gorlani ال 19 October 2021

Miei cari figli, vi scrivo - Lilia Bicec

ال Chiara Massini ال 19 October 2021

Lei, Armando - Armando Borno, Nicola Baroni

ال Chiara Massini ال 18 October 2021

Dasvidania - Nikolai Prestia

ال مُستخدِم 1044 ال 16 October 2021

Segreti di famiglia - un film di Francis Ford Coppola

ال Michele Vezzoli ال 16 October 2021

La prima volta che il dolore mi salvò la vita - Jón Kalman Stefánsson

ال Alice Raffaele ال 16 October 2021

Brescia sotto sopra - [testi Marcello Zane]

ال Chiara Massini ال 15 October 2021

In te scorrono fiumi - Osho

ال marco rinaldi ال 14 October 2021

Philomena - un film di Stephen Frears

ال Michele Vezzoli ال 13 October 2021

La mappa del destino - Glenn Cooper

ال Giovanna Gorlani ال 11 October 2021

Malice - John Gwynne

ال مُستخدِم 1036 ال 10 October 2021

Nelle terre selvagge - Gary Paulsen

ال Clara Toninelli ال 9 October 2021

La fonte della vita - Bergsveinn Birgisson

ال Viviana Filippini ال 9 October 2021

Felici i felici - Yasmina Reza

ال Alice Raffaele ال 9 October 2021

Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio - Katherine Rundell

ال Giovanna Gorlani ال 2 August 2020

L' impero in provincia - Francesco Jovine

ال Clara Toninelli ال 8 October 2021

Another year - un film di Mike Leigh

ال Michele Vezzoli ال 8 October 2021

Questi sono i 40

ال Michele Vezzoli ال 8 October 2021

Il gatto che voleva salvare i libri - Sōsuke Natsukawa

ال Alice Raffaele ال 6 February 2021

I guardiani della laguna - Paolo Lanzotti

ال Anna Zangiacomi ال 5 October 2021

Correre - Jean Echenoz

ال Giovanna Gorlani ال 4 October 2021

Io sono l'amore - un film di Luca Guadagnino

ال مُستخدِم 1044 ال 16 November 2012

Truthwitch

ال مُستخدِم 1036 ال 3 October 2021

Sword & Sorcery. L'epopea di Fafhrd e del Gray Mouser

ال مُستخدِم 1036 ال 3 October 2021

La piccola conformista - Ingrid Seyman

ال Alice Raffaele ال 2 October 2021

Il giorno del Bianconiglio - Alessandro Curioni

ال Anna Zangiacomi ال 30 September 2021

Il confine segreto dei ricordi - Paloma Sánchez-Garnica

ال Silvia Gritti ال 29 September 2021

Sulla pelle viva - Tina Merlin

ال Giovanna Gorlani ال 29 September 2021

La storia del fiero cacciatore - Heinrich Hoffman

ال Clara Toninelli ال 27 September 2021

Trenta e due ventotto - Renata Pucci di Benisischi

ال Clara Toninelli ال 27 September 2021

8226 رسائل في 6726 مناقشات ال 967 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 18 utenti online